Skip to Content

Dzień z PLM. Jak przeprowadzić integrację CAD/CAM/CNC?

Event | 31 January 2019 9:00 CET
Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Seminarium: Dzień z PLM. Jak przeprowadzić integrację CAD/CAM/CNC?

Inwestycje w oprogramowanie służące obniżaniu kosztów prototypowania i wprowadzania nowych produktów do produkcji to według raportu Smart Industry Poland 2018 jedna z najpopularniejszych form rozwoju innowacji. Idąc nieustannie do przodu z technologią wewnątrz działów zapominamy jednak o integracji i komunikacji pomiędzy nimi. Jakie to niesie za sobą wyzwania i jak wdrożyć procesowe zarządzanie wiedzą o produkcie?

Podczas seminarium zaprezentujemy całościowy proces powstawania nowego produktu – od projektu CAD, poprzez technologię, aż po produkcję na maszynie CNC objęty jedną spójną platformą PLM - Teamcenter. W trakcie wydarzenia szczegółowo poruszymy m.in. takie zagadnienia jak:

 • Od koncepcji po maszynę CNC: jak pokonać bariery w komunikacji pomiędzy zespołami inżynierów
 • Design for Manufacturing: jak prowadzić projekt konstrukcyjny uwzględniając technologię wytwarzania
 • Innowacyjne technologie w przemyśle: modelowanie konwergentne, druk 3D, programowanie robotów frezujących i spawalniczych.
 • Integracja systemów: komunikacja maszyna CNC - PLM - CAM - CAD
 • Project and Change Management: zarządzanie projektem technicznym, zespołami konstrukcyjno-technologicznymi oraz zmianą w dokumentacji
 • Finansowanie: czy rozwiązania PLM są dostępne dla małych i średnich firm?

Wydarzenie przeznaczone jest dla kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za proces przygotowania konstrukcji i technologii.

Rejestracja na seminarium

Rejestracja nie powiodła się.

You've registered for the following event:

Prosimy spróbować ponownie za chwilę lub skontaktować się z nami: info.pl.plm@siemens.com,+48 22 339 3523

Register for other user

Zapisujesz się po raz pierwszy? Prosimy o potwierdzenie zapisu poprzez link z wiadomości email, którą wkrótce otrzymasz.

Podając moje dane kontaktowe, upoważniam Siemens PLM Software i jej podmioty stowarzyszone do kontaktowania się ze mną poprzez wiadomości e-mail, telefon i pocztę tradycyjną na temat swoich produktów i usług, jak to opisano szczegółowo tutaj. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zarządzaj swoimi preferencjami.

Dziękujemy za rejestrację

You've registered for the following event:

Na podany adres email otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem rejestracji.

Register for other user
8:30 AM - 9:00 AM

Rejestracja oraz powitalna kawa

9:00 AM - 9:30 AM

Raport Smart Industry Polska 2018

Prezenter: R.Chmielewski

Innowacje są rozwijane przez przedsiębiorstwa na różnych płaszczyznach i mogą mieć różny rodzaj oraz skalę wpływu na rynek. Innowacje są przejawem przedsiębiorczości. To natomiast stanowi kluczowy czynnik konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Innymi słowy, przedsiębiorstwa innowacyjne to te, które mają szansę na osiąganie największych przewag konkurencyjnych na rynku. W raporcie Smart Industry wykonanym na zlecenie Siemens Sp. z o.o. zapytano jak polscy przedsiębiorcy rozumieją innowacje i w którym kierunku podążają z ich wdrażaniem we własnych firmach.

9:30 AM - 10:00 AM

Od koncepcji po maszynę CNC - jak pokonać bariery w komunikacji pomiędzy zespołami inżynierów

Prezenter: R.Chmielewski

Inwestycje w oprogramowanie służące obniżaniu kosztów prototypowania i wprowadzania nowych produktów do produkcji to jedna z najpopularniejszych form rozwoju innowacji. Idąc nieustannie do przodu z technologią wewnątrz działów, zapominamy jednak o integracji i komunikacji pomiędzy nimi. Jakie to niesie za sobą wyzwania i jak wdrożyć procesowe zarządzanie wiedzą o produkcie?

10:00 AM - 11:00 AM

Design for Manufacturing: jak prowadzić projekt konstrukcyjny uwzględniając technologię wytwarzania

Praca konstrukcja / technologia w obszarze wspólnego systemu to temat, który w wielu firmach jest poruszany. Jak działa i jakie korzyści może przynieść użytkownikom rozwiązanie PLM?  

Podczas sesji omówmy jak:

 • wykorzystać środowisko Teamcenter w pracy inżynierów CAD/CAM
 • dostosować środowisko do wielu różnych aplikacji CAD
 • automatyzować zadania powtarzalne
 • zarządzać listą części (BOM)

11:00 AM - 11:15 AM

Przerwa kawowa

11:15 AM - 12:00 PM

Innowacyjne technologie: modelowanie konwergentne, druk 3D, programowanie robotów frezujących i spawalniczych

Prezenter: Marcin Antosiewicz

Praca na skanach 3D (Convergent Modeling), Drukowanie 3D metali i tworzyw sztucznych (NX CAM Additive Manufacturing), Roboty w frezowaniu/spawaniu i wpsółpraca z maszynami CNC to technologie, które coraz częściej możemy spotkać na rynku. Czym są oraz jak można jest wykorzystać?  

Podczas sesji omówmy jak:

 • przygotować model do druku 3D
 • wykorzystać system NX do programowania robotów
 • stosować metodykę modelowania konwergentnego

12:00 PM - 12:30 PM

Integracja systemów: komunikacja maszyna CNC - PLM - CAM - CAD

Prezenter: Łukasz Śmietana

Wielu dostawców ogranicza obszar wdrożenia PLM wyłącznie do zarządzanie dokumentacją (PDM). Rozwój technologii informatycznej oraz koncepcja holistycznego zarządzania cyklem życia produktu/produktów wychodzi naprzeciw temu mitowi i integruje inne obszary działalności firmy. Podczas sesji zostanie omówiony niezwykle istotny przykład relacji pomiędzy rewizją dokumentu a programem wykonania na maszynie CNC. Podczas sesji omówmy jak zintegrować system PLM z maszynami CNC.

12:30 PM - 1:00 PM

Project and Change Management: zarządzanie projektem technicznym, zespołami konstrukcyjno-technologicznymi oraz zmianą w dokumentacji

Czy kontrola nad projektem i harmonogramem jest możliwa wyłącznie poprzez skrzynkę email i arkusz kalkulacyjny? Polityki i procedury wielu przedsiębiorstw wymagając procesowego zarządzania obiegiem dokumentacji w firmie. Jednak jak często spotykamy organizację, która wdrożyła w praktyce elektroniczny obieg dokumentacji i z powodzeniem wykorzystuje jego potencjał?  

Podczas spotkania omówmy jak:

 • tworzyć i kontrolować projekty
 • wprowadzić elektroniczny obieg zadań
 • nadzorować termin i harmonogram realizacji
 • zarządzać złożoną zmianą w dokumentacji

1:00 PM - 1:45 PM

Obiad

1:45 PM - 2:30 PM

Czy rozwiązania PLM są dostępne dla małych i średnich firm?

Czy rozwiązania PLM są dostępne dla małych i średnich firm?

W przypadku relatywnie złożonego rozwiązania, jakim jest system PLM i integracja pomiędzy aplikacjami różnych dostawców, wielu menedżerów staje przed skomplikowaną decyzją, czy i od czego zacząć wdrożenia takiego rozwiązania. Dodatkowo kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy może być posiadany budżet, a nie funkcjonalność rozwiązania. Podczas sesji omówmy:

 • TC4SMB - czym jest prekonfigurowane środowisko PLM
 • SFS - jak finansować inwestycje w oparciu o Siemens Finance Services
 • TC on Cloud - Rozwiązania chmurowe (IaaS)

2:30 PM - 3:00 PM

Zakończenie i losowanie nagród

Close Video