Szkolenia i pomoc techniczna

Szkolenia produktowe

Aby umożliwić przekształcenie działań innowacyjnych, firma Siemens PLM Software oferuje szkolenia, które usprawniają proces kształcenia personelu. Opracowany zestaw narzędzi szkoleniowych zapewnia uzyskanie pozytywnych wyników w krótszym czasie, zwiększenie wydajności oraz obniżenie ogólnych kosztów wdrożenia. Opracowanie rozwiązań mieszanych gwarantuje klientom duży wybór szkoleń i usług, które można dostosowywać do potrzeb użytkowników.

Wszystkie rozwiązania w zakresie szkoleń są w pełni skalowalne. Dostępne narzędzia pozwalają oceniać i spełniać wymagania dotyczące edukacji poszczególnych użytkowników lub całej firmy. Powołanie globalnej sieci specjalistów sprawia, że oferta szkoleń jest dostępna na żądanie w dowolnym miejscu, a usługi dostosowywania pozwalają zarejestrować i uwzględnić procesy biznesowe klienta oraz wiedzę personelu w ramach spójnego programu szkoleniowego.

Więcej informacji nt. szkoleń produktowych

Arkusz informacyjny dotyczący szkoleń firmy Siemens PLM Software: Uzyskanie maksymalnego zwrotu z inwestycji w rozwiązania PLM dzięki kursom/szkoleniom e-learning

Pomoc techniczna

Po zainstalowaniu systemu głównym punktem kontaktu w zakresie pomocy technicznej jest światowe centrum dostępu do pomocy technicznej (GTAC — Global Technical Access Center). Udziela ono pomocy technicznej przez telefon i Internet dotyczącej aplikacji oraz systemu operacyjnego. Telefoniczna pomoc techniczna GTAC jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 (czasu pacyficznego) w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz w zwykłych godzinach pracy na całym świecie.

Centrum GTAC zostało podzielone na zespoły pomocy technicznej, do których należą specjaliści dysponujący odpowiednią wiedzą merytoryczną. Zespoły te mają bezpośredni kontakt z grupami odpowiedzialnymi za rozwój odpowiednich produktów, mogą więc szybko przekazywać rozwiązania zapewniające wyższą wydajność. Zgłoszenie telefoniczne pozwala wybrać klientowi odpowiedni obszar pomocy technicznej. Połączenie jest przekazywane przez automatyczny system dystrybucji do pierwszego dostępnego specjalisty ds. wybranego obszaru zagadnień. Działalność centrum GTAC nie jest oparta na warstwowym modelu świadczenia usług pomocy technicznej. Zgłoszenia są przekazywane bezpośrednio do przedstawicieli centrum pomocy technicznej, którzy dysponują wiedzą i kwalifikacjami niezbędnymi do zrozumienia, zbadania i rozwiązania problemu. Telefoniczna pomoc techniczna obejmuje przekazywanie zgłoszeń na wyższy poziom kompetencji oraz umożliwia śledzenie ich pod kątem pytań, zgłaszanych problemów i dodatkowych żądań.

Internetowe strony pomocy technicznej zapewniają szybki dostęp do:

  • Funkcji zgłaszania problemów
  • Bazy symptomów i rozwiązań, dzięki której można wyszukiwać najczęściej zadawane pytania, wskazówki, techniki i listy błędów oprogramowania
  • Monitorowania otwartych problemów
  • Pobierania i wysyłania plików
  • Uczestnictwa w dyskusjach, powiadamiania o nowościach
  • Otrzymywania kwartalnych biuletynów technicznych
  • Informacji o certyfikatach produktów
  • Usługi subskrypcji poczty e-mail dającej dostęp do biuletynów pomocy technicznej i innych ważnych danych.

Więcej informacji o GTAC.

Close share layer

Share this page

Share this page through any of the following channels.

Bookmarking Sites

Communities

News

Blogs & Microblogs